ประกาศเทศบาลตำบลเหนือคลอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเหนือคลอง-แหลมกรวด ซอย 3/2 รหัส ทางหลวงท้องถิ่น-สายทาง ถนนเหนือคลอง-แหลมกรวด ซอย 3/2 หมู่ที่ 2 ชุมชนมั่งมี ตำบลเหนือคลอง กว้าง 5 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร ไหล่ทาง ข้างละ 0.50 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

by admin

You may also like

Leave a Comment