ประกาศเทศบาลตำบลเหนือคลอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเพชรเกษม ซอย 2 ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว75 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.60 เมตร ทั้งสองข้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

by admin

You may also like

Leave a Comment

เทศบาลตำบลเหนือคลอง