รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทรุจริตและพฤมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 มันาคม 2566)

by admin

You may also like

Leave a Comment

เทศบาลตำบลเหนือคลอง