วันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (วันตำรวจ) ประจำปี 2565

by admin
📣ข่าวประชาสัมพันธ์📣
วันที่ 17 ตุลาคม 2565 เวลา 07.30 น.
นายปองพล ซ้ายเส้ง นายกเทศมนตรีตำบลเหนือคลอง
ร่วมเป็นเกียรติเนื่องในวันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (วันตำรวจ) ประจำปี 2565
และพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ทำคุณประโยน์ให้แก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ณ ที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่ (ตรงข้ามท่าอาศยานนานาชาติกระบี่)
——————–
ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่
FB:ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลเหนือคลอง
LINE:@nkkvb

You may also like

Leave a Comment